CPU INTEL - BỘ VI XỬ LÝ

E8400

E8400

Giá: 130.000 đ

280.000 đ

Mua ngay

G860

G860

Giá: 350.000 đ

890.000 đ

Mua ngay

G2020

G2020

Giá: 380.000 đ

590.000 đ

Mua ngay

i3 2120

i3 2120

Giá: 750.000 đ

1.550.000 đ

Mua ngay

i3 3220

i3 3220

Giá: 900.000 đ

1.190.000 đ

Mua ngay

i5 2400

i5 2400

Giá: 1.300.000 đ

2.300.000 đ

Mua ngay

i5 3470

i5 3470

Giá: 1.650.000 đ

2.600.000 đ

Mua ngay

i3 4150

i3 4150

Giá: 1.850.000 đ

1.900.000 đ

Mua ngay

i7 2600

i7 2600

Giá: 2.650.000 đ

3.400.000 đ

Mua ngay

i5 4570

i5 4570

Giá: 3.250.000 đ

3.680.000 đ

Mua ngay

i7 3770

i7 3770

Giá: 3.390.000 đ

4.400.000 đ

Mua ngay

Tin tức

Quốc Khánh

(ĐT:Zalo: 098 631 6152)

Duy Huỳnh

(ĐT:Zalo: 0164 962 2697)